Μεταμόσχευση καρδιάς

Heart transplant
Τελευταία ενημέρωση: Παρ, 20/01/2017 - 14:38

Περίληψη

Μία μεταμόσχευση καρδιάς αφαιρεί μια κατεστραμμένη ή ασθενή καρδιά και την αντικαθιστά με μία υγιή.  
 
Η υγιής καρδιά προέρχεται από δότη, που έχει πεθάνει.  Είναι η έσχατη λύση για τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, όταν έχουν αποτύχει όλες οι άλλες θεραπείες.  
 
Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να έχει προκληθεί από στεφανιαία νόσο, βλάβη στις βαλβίδες της καρδιάς ή των καρδιακών μυών, συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες ή ιογενείς λοιμώξεις της καρδιάς.
 

Κίνδυνοι

Αν και η χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς είναι μια σωτήρια πράξη, έχει πολλούς κινδύνους. Προσεκτική παρακολούθηση, θεραπεία και τακτική ιατρική φροντίδα μπορεί να αποτρέψει ή να βοηθήσει τη διαχείριση μερικών από αυτούς τους κινδύνους.

Μετά την επέμβαση

Οι περισσότεροι ασθενείς με καρδιακό μόσχευμα μπορεί να επιστρέψουν στα φυσιολογικά επίπεδα δραστηριότητάς τους. Ωστόσο, λιγότεροι από το 30 τοις εκατό επιστρέφουν στην εργασία για πολλούς και διάφορους λόγους.

Πηγή:

National Library of Medicine