Πληρούμε τις προδιαγραφές του κώδικα δεοντολογίας «Health on the Net» (HON) περί αξιόπιστων πληροφοριών υγείας.

honcode
Τελευταία ενημέρωση: Πέμ, 09/11/2017 - 11:41

____________________

Ο Ιστότοπος Lifesubjects πληρεί  τις προδιαγραφές του    κώδικα δεοντολογίας «Health on the Net» (HON) περί αξιόπιστων πληροφοριών υγείας.

Πληρούμε τις προδιαγραφές του κώδικα δεοντολογίας «Health on the Net» (HON) περί αξιόπιστων πληροφοριών υγείας: επιβεβαιώστε

 

>  Επιβεβαιώστε ΕΔΩ

 

HONCode   (Τι είναι)

Η δέσμευση για αξιόπιστες πληροφορίες για την υγεία και την ιατρική στο διαδίκτυο

Η HON ιδρύθηκε για να ενθαρρύνει τη διάδοση ποιοτικών πληροφοριών για την υγεία των ασθενών, των επαγγελματιών και του ευρέος κοινού και να διευκολύνει την πρόσβαση στα πιο πρόσφατα και πιο σχετικά ιατρικά δεδομένα μέσω της χρήσης του Διαδικτύου.

Η πιστοποίηση HONcode είναι ένα ηθικό πρότυπο που στοχεύει στην παροχή ποιοτικών πληροφοριών υγείας. Επιδεικνύει την πρόθεση ενός ιστότοπου να δημοσιεύει διαφανείς πληροφορίες. Η διαφάνεια του δικτυακού τόπου θα βελτιώσει τη χρησιμότητα και αντικειμενικότητα των πληροφοριών και τη δημοσίευση σωστών δεδομένων.

Ο κώδικας HON είναι ένας κώδικας δεοντολογίας που καθοδηγεί τους διαχειριστές των χώρων να δημιουργήσουν ένα ελάχιστο σύνολο μηχανισμών για την παροχή ποιοτικών, αντικειμενικών και διαφανών ιατρικών πληροφοριών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κοινού.

Οι ιστότοποι που υποβάλλουν αίτηση για πιστοποίηση και οι ήδη πιστοποιημένοι ιστότοποι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τον κώδικα HON και τις απαιτήσεις πιστοποίησης.

Η HON δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των ιατρικών πληροφοριών που παρουσιάζονται από έναν ιστότοπο και την πληρότητά του ανά πάσα στιγμή, αλλά η κατοχή της σφραγίδας HONcode επιτρέπει σε έναν ιστότοπο να αποδείξει την πρόθεσή του να συνεισφέρει στην παροχή ποιοτικών ιατρικών πληροφοριών μέσω της δημοσίευσης αντικειμενικών και διαφανών πληροφοριών.

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1.
Αυθεντία
 
Οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή πληροφορία υγείας που παρέχεται και παρουσιάζεται σε αυτό τον Δικτυακό χώρο δίνεται μόνο από επαγγελματίες με εκπαίδευση και εξειδίκευση στην ιατρική εκτός αν ρητά δηλώνεται ότι συγκεκριμένες ιατρικές συμβουλές ή πληροφορίες υγείας παρέχονται από μη ιατρικά ειδικευμένο άτομο ή οργάνωση.
 

Principle 1 guidelines (in English)

 

2.
Συμπληρωματικότητα

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Δικτυακό χώρο στοχεύουν στο να ενισχύουν και όχι να αντικαθιστούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ασθενή/επισκέπτη του Δικτυακού χώρου και του/της θεράποντος Ιατρού του/της.
 

Principle 2 guidelines (in English)

 

3.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και επισκεπτών ενός Δικτυακού χώρου σχετικού με την ιατρική ή/και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητάς τους, προστατεύονται σε αυτόν τον Δικτυακό χώρο. Οι κάτοχοι αυτού του Δικτυακού χώρου αναλαμβάνουν να διαφυλάξουν τα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος αυτός ο Δικτυακός χώρος ή οποιοσδήποτε άλλος εναλλακτικός Δικτυακός χώρος.
 

Principle 3 guidelines (in English)

 

4.
Προέλευση πληροφοριών

 

Όπου ενδείκνυται, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον Δικτυακό χώρο θα συνοδεύονται με σαφείς αναφορές της προέλευσης των στοιχείων και, όπου είναι εφικτό, θα παρέχονται και σχετικές ηλεκτρονικές παραπομπές σε αυτά τα στοιχεία. Η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης μιας σελίδας με ιατρικές πληροφορίες θα απεικονίζεται με σαφή τρόπο (π.χ. στο κάτω μέρος της σελίδας).
 

Principle 4 guidelines (in English)

 

5.
Αιτιολόγηση

 

Οποιοσδήποτε ισχυρισμός που σχετίζεται με τα οφέλη ή την απόδοση κάποιας συγκεκριμένης θεραπευτικής αγωγής, εμπορικού προϊόντος ή υπηρεσίας θα συνοδεύεται από σχετικές αποδείξεις που θα παρουσιάζονται ισορροπημένα, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην ανωτέρω αρχή 4.
 

Principle 5 guidelines (in English)

 

6.
Διαφάνεια

 

Οι σχεδιαστές ενός Δικτυακού χώρου θα επιδιώκουν να προσφέρουν πληροφορίες με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο και να παρέχουν διευθύνσεις επικοινωνίας για τους επισκέπτες που επιζητούν εκτενέστερες πληροφορίες ή υποστήριξη. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της υπεύθυνου του Δικτυακού χώρου θα είναι εύκολα προσβάσιμη στον Δικτυακό χώρο.
 

Principle 6 guidelines (in English)

 

7.
Γνωστοποίηση διαχειριστών και χορηγών

 

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης αυτού του Δικτυακού χώρου θα αναφέρονται με σαφήνεια, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των εμπορικών και μη εμπορικών οργανισμών που έχουν συνεισφέρει οικονομικά ή προσέφεραν υπηρεσίες ή υλικό για αυτό τον Δικτυακό χώρο.
 

Principle 7 guidelines (in English)

 

8.
Διαφημιστική πολιτική

 

Αν διαφημίσεις είναι πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να υπάρχει σαφής σχετική δήλωση. Συνοπτική περιγραφή της διαφημιστικής πολιτικής, που εφαρμόζουν οι κάτοχοι του Δικτυακού χώρου, θα προβάλεται σε αυτό τον Δικτυακό χώρο. Διαφημίσεις όπως και κάθε άλλο διαφημιστικό υλικό θα παρουσιάζονται με τρόπο ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να τις διαχωρίζουν από το αυθεντικό υλικό το οποίο έχει καταχωρηθεί από τους κατόχους του Δικτυακού χώρου.
 
Principle 8 guidelines (in English)