Συμβόλαια Διαχείρισης Υγείας

health plan
Τελευταία ενημέρωση: Τρί, 28/02/2017 - 10:36

Περίληψη

Το να έχουμε ένα συμβόλαιο διαχείρισης φροντίδας υγείας είναι ένα είδος Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας.
Οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί  έχουν συμβάσεις με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τις ιατρικές εγκαταστάσεις τους για να παρέχουν φροντίδα στα μέλη τους με μειωμένο κόστος. Αυτοί οι πάροχοι απαρτίζουν το δίκτυο του συμβολαίου υγείας.   Πόση θα είναι η κάλυψη του συμβολαίου σας εξαρτάται από τους κανόνες του δικτύου που χρησιμοποιεί.
 

Κόστος

Συμβόλαια που περιορίζουν τις επιλογές σας συνήθως σας κοστίζουν λιγότερο.   Αν θέλετε ένα ευέλικτο συμβόλαιο, θα κοστίσει πιθανώς περισσότερο.
 

Είδη συμβολαίων

Υπάρχουν τρεις τύποι συμβολαίων Ιδιωτικής Υγειονομικής Περίθαλψης:

• Οργανισμοί Διαχείρησης Υγείας  (HMO) συνήθως καλύπτουν μόνο για φροντίδα εντός του δικτύου.  Μπορείτε να επιλέξετε ένα γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας ο οποίος συντονίζει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής σας.    Οι ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούν γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ειδικούς οι οποίοι έχουν συμφωνήσει να δέχονται τις πληρωμές που προβλέπονται από το συμβόλαιο . Εκτός τα μηνιαία ασφάλιστρα , οι ασθενείς μπορεί να έχουν συν-πληρωμή ανά επίσκεψη στο γιατρό και ένα ετήσιο εκπιπτόμενο ποσό .
 
• Οργανισμοί Προτιμώμενων Παρόχων (PPO) πληρώνουν συνήθως περισσότερο αν έχετε φροντίδα μέσα στο δίκτυο. Εξακολουθούν να πληρώσουν μέρος του κόστους, αν πάτε έξω από το δίκτυο.  Eπιτρέπει στους ασθενείς κάποια ελευθερία στην επιλογή του γιατρού πρωτοβάθμιας περίθαλψης που επιλέγουν να επισκεφθούν . Οι ασθενείς που αναζητούν περίθαλψη εκτός της συμβατικής δικτύου μπορεί να πληρώσουν έως και 50 τοις εκατό περισσότερο για τις υπηρεσίες..
 
• Ανοικτής Πρόσβασης και Σημείων Εξυπηρέτησης (POS)  συμβόλαια επιτρέπουν να επιλέξετε μεταξύ ενός οργανισμού της προτίμησής σας κάθε φορά που χρειάζεστε φροντίδα.    Τα  σχέδια αυτά έχουν ένα συνδυασμό των χαρακτηριστικών των παραπάνω και προσφέρουν στους ασθενείς μεγαλύτερη ευελιξία από ό, τι άλλα προγράμματα υγειονομικής διαχείρισης με μεγαλύτερο κόστος.

Πηγή:

National Library of Medicine