Υγεία στον χώρο εργασίας

health in the workplace
Τελευταία ενημέρωση: Τρί, 28/02/2017 - 10:31

Περίληψη

Προβλήματα επαγγελματικής υγείας συμβαίνουν στους χώρους εργασίας ή λόγω του είδους της εργασίας που κάνετε.

Κίνδυνοι

Αυτά τα προβλήματα μπορούν να περιλαμβάνουν:
• Κοψίματα, σπασμένα κόκκαλα, διαστρέμματα και εξαρθρώσεις
• Απώλεια των άκρων
• Διαταραχές επαναληπτικής κίνησης
• Προβλήματα ακοής που προκαλείται από την έκθεση στο θόρυβο
• Προβλήματα όρασης
• Ασθένεια που προκαλείται αναπνέοντας, αγγίζοντας, ή καταπίνοντας μη ασφαλείς ουσίες
• Ασθένεια που προκαλείται από την έκθεση σε ακτινοβολία
• Έκθεση σε μικρόβια σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης


Πρόληψη

Οι καλές πρακτικές ασφάλειας στον χώρο εργασίας  και η πρόληψη μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο αυτών των προβλημάτων.   Προσπαθήστε να διατηρείστε σε φόρμα, να μειώνετε την πίεση, να οργανώνετε τον  χώρο εργασίας σωστά, και να χρησιμοποιείτε τον σωστό εξοπλισμό και εργαλεία.

Πηγή:

National Library of Medicine