Υγεία Ανισότητες

Health inequalities
Τελευταία ενημέρωση: Τρί, 02/05/2017 - 08:22

Περίληψη

Οι ανισότητες υγείας αναφέρονται σε διαφορές στην κατάσταση της υγείας των διαφορετικών ομάδων ανθρώπων.
 
Μερικές ομάδες ανθρώπων έχουν υψηλότερα ποσοστά ορισμένων ασθενειών και περισσότερους θανάτους και υποφέρουν από αυτές περισσότερο σε σύγκριση με τους άλλους.

 

Οι ανισότητες υγείας συνήθως εδράζονται στις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

 • Φυλή
 •  
 • Εθνότητα
 •  
 • Την κατάσταση των μεταναστών
 •  
 • Αναπηρία
 •  
 • Το φύλο ή το γένος
 •  
 • Τον σεξουαλικό προσανατολισμό
 •  
 • Γεωγραφικό τόπο
 •  
 • Εισόδημα
 
 

Πηγή:

National Library of Medicine