Παιδεία περι Υγείας

Health Literacy
Τελευταία ενημέρωση: Παρ, 03/03/2017 - 22:01

Περίληψη

Οι γνώσεις για την υγεία αναφέρονται στο πόσο καλά ένα άτομο μπορεί να συλλέξει  πληροφορίες υγείας και υπηρεσιών υγείας που χρειάζεται,   και πόσο καλά τις καταλαβαίνει.      Αφορά επίσης τη χρήση των πληροφοριών αυτών για να πάρει τις σωστές αποφάσεις για την υγεία.  
 

Η παιδεία περί υγείας αφορά τις διαφορές που έχουν οι άνθρωποι σε τομείς όπως:

  • Την πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να καταλάβουν.
  • Δεξιότητες, όπως η εξεύρεση αυτών των πληροφοριών, η επικοινωνία με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, να ζούν με έναν υγιεινό τρόπο ζωής και την διαχείριση μιας ασθένειας.
  • Η Γνώση των ιατρικών όρων και του πως λειτουργεί το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
  • Οι ικανότητες, όπως η σωματική ή πνευματική αναπηρία.
  • Οι προσωπικοί παράγοντες, όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, οι γλωσσικές ικανότητες και ο πολιτισμός.

Επιπτώσεις που έχει η έλλειψη Παιδείας σε θέματα Υγείας

Οι περισσότεροι ενήλικες έχουν χαμηλή γνώση των ιατρικών ζητημάτων. Αυτό επηρεάζει την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις για την υγεία, και μπορεί να βλάψει την υγεία τους.     
 
Μπορεί να έχουν πρόβλημα διαχείρισης των χρόνιων ασθενειών και να οδηγήσει σε έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Μπορεί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο συχνότερα και να έχουν χειρότερη γενική υγεία.

Πηγή:

National Library of Medicine