Θέματα Τέλους Κύκλου Ζωής

End of Life Issues
Τελευταία ενημέρωση: Παρ, 10/02/2017 - 09:31

Περίληψη

Ο σχεδιασμός για το τέλος της ζωής μπορεί να είναι δύσκολος.
 
Το να αποφασίσετε ποιου τύπου φροντίδα ταιριάζει για το τέλος του κύκλου της ζωής σας, ενώ είστε υγιείς, μπορείτε να βοηθήσει αυτούς που είναι κοντά σας να κάνουν τις σωστές επιλογές.
 

Στο τέλος του κύκλου της  ζωής σας, ο σχεδιασμός συνήθως περιλαμβάνει επιλογές σχετικά με τα εξής:

  • Τους στόχους της φροντίδας (για παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα φάρμακα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της ζωής.)
  • Που θέλετε να περάσετε τις τελευταίες σας ημέρες.
  • Ποιες θεραπείες θέλετε να λάβετε για το τέλος της ζωής σας.
  • Τι είδους παρηγορητική αγωγή ή φροντίδα επιθυμείτε να λάβετε.
 

Οι  εκ των προτέρων οδηγίες μπορούν να βοηθήσουν να κάνετε σαφής τις επιθυμίες σας στην οικογένεια και τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Πηγή:

National Library of Medicine