Προϊόντα Οικιακής χρήσης

home products safety
Τελευταία ενημέρωση: Πέμ, 02/02/2017 - 08:44

Περίληψη

Τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό, τις ξυλουργικές εργασίες, την επισκευή αυτοκινήτων, την κηπουρική και πολλές άλλες χρήσεις των νοικοκυριών μπορεί να περιέχουν συστατικά που μπορεί να βλάψουν εσάς, την οικογένεια σας και το περιβάλλον.
 

Τα επικίνδυνα Προϊόντα Οικιακής χρήσης περιλαμβάνουν:

  • Φούρνο και αποστραγγιστικά καθαριστικά.
  • Σκόνη πλυντηρίου.
  • Παρκετίνη.
  • Διαλυτικά χρωμάτων, διαβρωτικά αφαίρεσης.
  • Φυτοφάρμακα.
  • Το λίπος και σκουριά αφαίρεσης.
  • Λάδια κινητήρα και πρόσθετα καυσίμων.
  • Είδη τεχνών και χειροτεχνίας.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με Προϊόντα Οικιακής χρήσης

Τοξικές ουσίες σε αυτά τα προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε περίπτωση εισπνοής, κατάποσης ή απορρόφησης μέσω του δέρματος. Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε τοξικές ουσίες με διαφορετικούς τρόπους. Σε υψηλές δόσεις μια τοξική ουσία μπορεί να προκαλέσει γενετικές ανωμαλίες ή άλλα σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο.

Τι να προσέχουμε στην χρήση των Προϊόντων για Οικιακή χρήση

Για να αποφύγετε τέτοια προβλήματα, να διατηρείτε τα προϊόντα στα δοχεία όπως τα προμηθευτήκατε και να τα χρησιμοποιήσετε ακριβώς όπως λέει η ετικέτα.
 
Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας ή ζητήσετε ιατρική βοήθεια, εάν τα καταπιείτε, τα εισπνεύσετε ή έρθουν σε επαφή με το δέρμα σας.
 

Πηγή:

National Library of Medicine