Υγεία και Ασφάλεια στα Αγροκτήματα

farming health safety
Τελευταία ενημέρωση: Πέμ, 02/02/2017 - 08:13

Περίληψη

Μπορείτε να σκεφτείτε τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σαν μια ειρηνική δραστηριότητα .  Στην πραγματικότητα, η γεωργία είναι αρκετά επικίνδυνη θέση εργασίας.
 

Παράγοντες Κινδύνου

Τα αγροκτήματα έχουν πολλούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Χημικές ουσίες και φυτοφάρμακα.
  • Μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός που μπορεί να είναι επικίνδυνα.
  • Επικίνδυνες περιοχές, όπως οι κάδοι σιτηρών, σιλό και πηγάδια.
  • Κτηνοτροφία που μπορεί να εξαπλώσει ασθένειες ή να προκαλέσει τραυματισμούς.
 
Στη γεωργία οι τραυματισμοί είναι πολύ συχνοί. Οι σωματικές εργασίες και τα ατυχήματα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.

Πρόληψη

Τα περισσότερα αγροτικά ατυχήματα αφορούν μηχανήματα. Η σωστή επιθεώρηση και συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των ατυχημάτων.  Χρησιμοποιήστε γάντια, γυαλιά και άλλα προστατευτικά είδη εξοπλισμού ώστε να μειώσετε τα ατυχήματα.

Πηγή:

National Library of Medicine