Εντατική Θεραπεία

intensive care
Τελευταία ενημέρωση: Τρί, 14/02/2017 - 09:44

Περίληψη

Η Εντατική Θεραπεία βοηθάει τους ανθρώπους με ασθένειες και τραυματισμούς απειλητικούς για τη ζωή των ασθενών.  
 

Για ποιους ασθενείς είναι κατάλληλη η εντατική

Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι κατάλληλη για ασθενείς που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα,  όπως επιπλοκές από χειρουργική επέμβαση,  ατυχήματα, λοιμώξεις, καθώς και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Πώς λειτουργεί η μονάδα εντατικής

Πρόκειται για στενή, συνεχή προσοχή από μια ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων Ιατρών και προσωπικού  εντατικής θεραπείας, που  συνήθως λαμβάνει χώρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) ή κέντρο τραύματος.
 

Εξοπλισμός μονάδας εντατικής

Οθόνες, ενδοφλέβιοι σωλήνες (IV),  σίτιση μέσω σωλήνων, καθετήρες, μηχανήματα αναπνοής και άλλος εξοπλισμός είναι κοινά σε μονάδες εντατικής θεραπείας.  Μπορούν να κρατήσουν ένα άτομο στη ζωή, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης.
 

Πιθανότητες ανάκαμψης από εντατική

Πολλοί ασθενείς σε κρίσιμη φροντίδα ανακάμπτουν, αλλά παρόλη την υποστήριξη μερικοί πεθαίνουν.   Έχοντας δώσει οδηγίες εκ των προτέρων αυτοί που βρίσκονται σε αυτή την θέση  είναι σημαντικό διότι έτσι βοηθούν τους Ιατρούς και τα μέλη της οικογένειας να παίρνουν αποφάσεις στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αν οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να το κάνουν.

Πηγή:

National Library of Medicine