Υγεία Eργαζόμενων Υγειονομικής Περίθαλψης

Occupational Health for Healthcare Providers
Τελευταία ενημέρωση: Τετ, 22/03/2017 - 13:05

Κίνδυνοι

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης εκτίθενται συχνά σε πολλούς κινδύνους στον χώρο εργασίας τους.
 

Συχνοί κίνδυνοι έκθεσης των εργαζομένων επαγγελματιών υγείας περιλαμβάνουν:

  • Λοιμώξεις
  • Τραυματισμούς από βελόνα
  • Τραυματισμοί πλάτης
  • Ουσίες που προκαλούν αλλεργίες
  • Βία
  • Άγχος
     

Αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου στον υγειονομικό κλάδο

Ακολουθήστε τις ορθές πρακτικές ασφάλειας εργασίας για την πρόληψη των τραυματισμών. Μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας.
 
Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό, ακολουθείστε τις κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου των λοιμώξεων, μάθετε το σωστό τρόπο να σηκώνετε βαριά αντικείμενα και βρείτε τρόπους για να διαχειριστείτε το στρες.

Πηγή:

National Library of Medicine