Δικαιώματα ασθενών

patient rights
Τελευταία ενημέρωση: Τρί, 28/03/2017 - 22:37

Περίληψη

Ως ασθενής, έχετε ορισμένα δικαιώματα.
 
Μερικά απο αυτά είναι εγγυημένα από τον νόμο, όπως το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο του ιατρικού φακέλου σας, καθώς και το δικαίωμα να τον κρατήσετε ιδιωτικό.
 
Ένα σημαντικό δικαίωμα του ασθενούς είναι η ενημερωμένη συγκατάθεση. Αυτό σημαίνει ότι εάν χρειάζεστε μια θεραπεία, ο γιατρός σας θα πρέπει να σας δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να πάρετε μια απόφαση.
 

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Στην Ελλάδα όπως και στα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει ο θεσμός του συνήγορου του πολίτη το γραφείο του οποίου μπορεί να μεσολαβήσει για προβλήματα που πιθανόν έχουν οι ασθενείς με την μακροχρόνια φροντίδα, και με τις υπηρεσίες υγείας.  

Τα ζητήματα αυτά αφορούν κυρίως τομείς που σχετίζονται με θέματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και η προστασία ευάλωτων ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία. Το υπουργείο υγείας μπορεί επίσης να είναι σε θέση να βοηθήσει.

Πηγή:

National Library of Medicine