Κακόηθες μεσοθηλίωμα: περιγραφή, ρίσκο, συμπτώματα, διάγνωση, στάδια, θεραπείες

Zellos Lambros
Τελευταία ενημέρωση: Δευ, 05/03/2018 - 15:52

M.D, M.P.H Thoracic Surgeon, Instructor in Surgery Harvard Medical School

Κακόηθες Μεσοθηλίωμα  

Γενικές πληροφορίες σχετικά με Κακόηθες Μεσοθηλίωμα
Κακόηθες μεσοθηλίωμα είναι μια ασθένεια στην οποία κακοήθη (καρκινικά) κύτταρα σχηματίζονται στον υπεζωκότα δηλαδή στο λεπτό στρώμα του ιστού που καλύπτει τη θωρακική κοιλότητα και τους πνεύμονες.

Παράγοντας κινδύνου για κακόηθες μεσοθηλίωμα είναι κυρίως η έκθεση στον αμίαντο και η εισπνοή του που μπορεί  να γίνει:

• Εργασία

• Σχολείο

• Ζώντας με ένα πρόσωπο που εργάζεται κοντά σε αμίαντο.
Μετά την έκθεσή τους σε αμίαντο, χρειάζεται συνήθως μεγάλο χρονικό διάστημα για το κακόηθες μεσοθηλίωμα να συμβεί.
 

Πιθανά συμπτώματα κακόηθους μεσοθηλιώματος περιλαμβάνουν δύσπνοια και πόνο στο πλαίσιο της θωρακικής κοιλότητας. Μερικές φορές ο καρκίνος προκαλεί τη  συγκέντρωση υγρού γύρω από τον πνεύμονα ή στην κοιλιά. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να προκαλούνται από το υγρό ή πίεση απο το κακόηθες μεσοθηλίωμα. Άλλες συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν τα ίδια συμπτώματα. Η γνώμη ενός γιατρού θα πρέπει να ζητείται, αν κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα εμφανίζονται:
• Ο βήχας που δεν υποχωρεί.
• Αναπνευστικό πρόβλημα.
• Δυσφορία.
• Συριγμός.
• Λωρίδες του αίματος στα πτύελα.
• Βραχνάδα.
• Απώλεια της όρεξης.
• Ανεξήγητη  απώλεια βάρους.
• Αίσθημα κόπωσης.

 

Υπάρχουν δύο τύποι μεσοθηλιώματος: επιθηλειώδες και μη επιθηλειώδες.

 

Εξετάσεις και διαδικασίες για την ανίχνευση,  διάγνωση, και στάδιο


Μερικές φορές είναι δύσκολο να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ κακόηθες μεσοθηλίωμα και καρκίνο των πνευμόνων. Οι ακόλουθες εξετάσεις και διαδικασίες γίνονται συχνά παράλληλα.
Η καταλληλότητα κάθε εξέτασης  εξαρτάται απο το κλινικό σενάριο και την φυσική κατάσταση του ασθενούς. Δέν είναι απαραίτητες όλες οι εξετάσεις.


Φυσική εξέταση και  ιστορικό.

 

Ακτινογραφία θώρακος.

 

Αξονική τομογραφία (CAT scan): Μια διαδικασία που κάνει μια σειρά λεπτομερών εικόνων των περιοχών μέσα στο σώμα, όπως το στήθος, που λαμβάνονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι εικόνες επεξεργάζονται από έναν υπολογιστή που συνδέεται με μία συσκευή ακτίνων Χ. Μια χρωστική ουσία μπορεί να ενίεται σε φλέβα ή με κατάποση για να βοηθήσει τα όργανα ή ιστούς να εμφανίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια.


ΡΕΤ scan (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων): Μια μικρή ποσότητα ραδιενεργού γλυκόζης (ζάχαρη) ενίεται σε φλέβα. Ο σαρωτής ΡΕΤ περιστρέφεται γύρω από το σώμα και να κάνει μια εικόνα για το πού γλυκόζη χρησιμοποιείται στο σώμα. Κακοήθη κύτταρα του όγκου εμφανίζονται φωτεινότερα στην εικόνα, επειδή είναι πιο ενεργή και καταλαμβάνουν περισσότερο γλυκόζη από ό, τι φυσιολογικά κύτταρα.

 

MRI (μαγνητική τομογραφία): Μια διαδικασία που χρησιμοποιεί ένα μαγνήτη, ραδιοκύματα, και έναν υπολογιστή για να κάνει μια σειρά λεπτομερών εικόνων του θώρακα ή την κοιλιά.


Βιοψία του όγκου με βελόνα: Η αφαίρεση μέρος ύποπτων ιστών, ή υγρού χρησιμοποιώντας μια βελόνα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επίσης βιοψία βελόνας με υπέρηχους, αξονική τομογραφία, ή άλλη διαδικασία απεικόνισης που χρησιμοποιείται για εντόπιση των ανώμαλων ιστών ή υγρού στον πνεύμονα. Μια μικρή τομή μπορεί να γίνει στο δέρμα, όπου  η βελόνα βιοψίας εισάγεται στο παθολογικό ιστό ή υγρό. Ένα δείγμα αφαιρείται  με τη βελόνα και αποστέλλεται στο εργαστήριο. Ένας παθολογοανατόμος εξετάζει το δείγμα στο μικροσκόπιο για   καρκινικά κύτταρα. Μια ακτινογραφία θώρακος γίνεται μετά τη διαδικασία για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αέρα από τον πνεύμονα.

Βρογχοσκόπηση: Μια διαδικασία εξέτασης στο εσωτερικό της τραχείας και των μεγάλων αεραγωγών στον πνεύμονα για ανωμαλίες. Το βρογχοσκόπιο (ένα λεπτός, φωτιζόμενος σωλήνας) παρεμβάλλεται από τη μύτη ή το στόμα στην τραχεία και πνεύμονες. Δείγματα ιστών μπορούν να ληφθούν για βιοψία.

 

• Fine-βελόνα Βιοψία: Η αφαίρεση μέρος ύποπτων ιστών, ή υγρού χρησιμοποιώντας μια λεπτή βελόνα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επίσης μια βιοψία βελόνα.


Μεσοθωρακοσκόπηση: Μια χειρουργική διαδικασία για βιοψία. Μια μικρή τομή γίνεται άνω ή δίπλα στο στέρνο και ένα ενδοσκόπιο (ένας λεπτός, φωτιζόμενος σωλήνας) εισάγεται στο στήθος. Δείγματα Ιστών και λεμφαδένων μπορεί να λαμβάνονται για βιοψία.

 

• Thoracoscopy: Μια τομή γίνεται μεταξύ των δύο πλευρών και το θωρακοσκόπιο (ένα λεπτός, φωτιζόμενος σωλήνας) εισάγεται στο στήθος. Δείγματα ιστών μπορούν να ληφθούν για βιοψία.

 

Λαπαροσκόπηση: Η χειρουργική διαδικασία για να εξετάσει τα όργανα μέσα στην κοιλιά για  σημεία της νόσου.  Ένα λαπαροσκόπιο (ένας λεπτός, φωτιζόμενος σωλήνας) προστίθεται σε μία από τις τομές  στο τοίχωμα της κοιλιάς  και δείγματα ιστών και των λεμφαδένων μπορεί να αφαιρούνται για βιοψία.  
 

Λαπαροτομία: Μια τομή γίνεται στο τοίχωμα της κοιλιάς για να ελέγξετε το εσωτερικό της κοιλιάς για τα συμπτώματα της ασθένειας. Δείγματα ιστών μπορούν να ληφθούν για βιοψία.


• Θωρακοτομή: Μια τομή γίνεται μεταξύ των δύο πλευρών για τον έλεγχο μέσα στο στήθος για τα συμπτώματα της ασθένειας. Δείγματα ιστών μπορούν να ληφθούν για βιοψία.


Κυτταρολογικές εξετάσεις: Yγρό λαμβάνεται από τον θώρακα ή από την κοιλιά. Η εξέταση των κυττάρων στο υγρό κάτω από ένα μικροσκόπιο γίνεται από έναν κυτταρολόγο.


 

Στάδια Κακόηθους Μεσοθηλιώματος

• Στάδιο I, ο καρκίνος βρίσκεται στην επένδυση του θωρακικού τοιχώματος και μπορεί επίσης να βρεθεί στην επένδυση των πνευμόνων, του διαφράγματος, ή του περικαρδίου.

• Στάδιο ΙΙ, ο καρκίνος βρίσκεται στην επένδυση του θωρακικού τοιχώματος και μπορεί επίσης να βρεθεί στην επένδυση των πνευμόνων, του διαφράγματος, ή του περικαρδίου αλλά και σε λεμφαδένες του πνεύμονα.


• Στο στάδιο ΙΙΙ, ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιοχές:
•Θωρακικό τοίχωμα.
•Η μεσοθωράκιο.
•Η καρδιά.
•Πέρα από το διάφραγμα.
•Περιτοναίου.

•Λεμφαδένες εκτός πνεύμονος

• Στο στάδιο IV, ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα ή ιστούς.

Υποτροποίαση του Κακόηθους μεσοθηλιώματος:
Ο καρκίνος μπορεί να έρθει πίσω στο θώρακα ή στην κοιλιά ή σε άλλα μέρη του σώματος.

Θεραπεία
Ορισμένοι παράγοντες επηρεάζουν την πρόγνωση και τις επιλογές θεραπείας.
 

• Το τύπο του καρκίνου.

• Το στάδιο του καρκίνου.
• Το μέγεθος του όγκου.
• Αν ο όγκος μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς από τη χειρουργική επέμβαση.
• Η ποσότητα υγρού στο θώρακα ή την κοιλιά.
• Την ηλικία του ασθενούς και η γενική υγεία, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων και της καρδιάς.
• Το είδος των καρκινικών κυττάρων μεσοθηλιώματος και πώς φαίνονται στο μικροσκόπιο.
• Αν ο καρκίνος έχει μόλις διαγνωστεί ή έχει υποτροπιάσει (επιστρέψει).

 

Επιλέγοντας την καταλληλότερη θεραπεία του καρκίνου είναι μια απόφαση που περιλαμβάνει ιδανικά τον ασθενή, την οικογένεια, την υγεία και την ομάδα περίθαλψης.
 

Χρησιμοποιούνται τρία είδη προτύπων θεραπείας:
Χειρουργική, Χημειοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία
 

Χειρουργική
Οι ακόλουθες χειρουργικές θεραπείες μπορεί να χρησιμοποιηθούν:
 

Ευρεία τοπική εκτομή: χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση του καρκίνου και κάποια από των υγιών ιστών γύρω από αυτό.


Αποφλοίωση: Χειρουργική αφαιρέση του όγκου και του περιβλήματος των πνευμόνων, την επένδυση του θώρακα και μέρος της εξωτερικής επιφάνειας των πνευμόνων.
 

Πλευροπνευμονεκτομή: Αφαίρεση του πνεύμονος και μέρος της επένδυσης του θώρακα, του διαφράγματος, και του περικαρδίου.


Πλευροδεσία: Μια χειρουργική διαδικασία που χρησιμοποιεί χημικά ή φάρμακα για να σταματήσει η  συσσώρευση υγρού στην κοιλότητα του υπεζωκότα. Υγρό παροχετεύεται πρώτα με τη χρήση καθετήρα ή  σωλήνα στο θώρακα και τα χημικά ενίονται στο θώρακα.


Συμπληρωματική θεραπεία όπως χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία μετά από χειρουργική επέμβαση για να σκοτώσει όλα τα καρκινικά κύτταρα που έχουν απομείνει μπορεί να δωθεί ακόμη και αν ο γιατρός αφαιρεί όλο τον όγκο καρκίνου που έχει δεί κατά το χρόνο της χειρουργικής επέμβασης.

 

Χημειοθεραπεία
Η χημειοθεραπεία είναι μια θεραπεία   που χρησιμοποιεί φάρμακα για να σταματήσει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, είτε με τη θανάτωση των κυττάρων ή με την παύση του από τη διαίρεση των κυττάρων. Όταν η χημειοθεραπεία λαμβάνεται από το στόμα ή με ένεση μέσα σε φλέβα ή μυ, τα φάρμακα εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και μπορεί να φθάσουν  τα καρκινικά κύτταρα σε όλο το σώμα (συστηματική χημειοθεραπεία). Όταν η χημειοθεραπεία έχει τοποθετηθεί απευθείας στην σπονδυλική στήλη, ένα όργανο ή σωματική κοιλότητα, όπως είναι η κοιλιά, τα φάρμακα επηρεάζουν κυρίως τα καρκινικά κύτταρα σε αυτές τις περιοχές (περιφερειακή χημειοθεραπεία). Συνδυασμός χημειοθεραπείας είναι η χρήση περισσότερων από ένα αντικαρκινικό φάρμακο.

 

Ακτινοθεραπεία
Ακτινοθεραπεία είναι μια θεραπεία του καρκίνου που χρησιμοποιεί υψηλής ενέργειας ακτίνες Χ ή άλλα είδη ακτινοβολίας για να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα. Υπάρχουν δύο είδη ακτινοθεραπείας. Εξωτερική ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί ένα μηχάνημα έξω από το σώμα να στείλει ακτινοβολία προς τον καρκίνο. Εσωτερική ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί μια ραδιενεργή ουσία σε βελόνες, σπόρους, σύρματα, ή καθετήρες που τοποθετούνται απευθείας εντός ή πλησίον του καρκίνου. Ο τρόπος που δίνεται η  θεραπεία  με ακτινοβολία  εξαρτάται από τον τύπο και το στάδιο του καρκίνου σε θεραπεία.

 

Επιλογές θεραπείας για το κακόηθες μεσοθηλίωμα
Η επιλογή  της καταλληλότερης θεραπείας του καρκίνου είναι μια απόφαση που περιλαμβάνει ιδανικά τον ασθενή,  την υγεία και φυσική κατάσταση,  την οικογένεια, και την ομάδα περίθαλψης.

 

Στάδιο Ι
Η θεραπεία θα είναι πιθανώς χειρουργική επέμβαση με μια απο τις παραπάνω επεμβάσεις και με συμπληρωματική θεραπεία.   
• Χειρουργική αφαίρεση, χημειοθεραπεία με η χωρίς ακτινοθεραπεία

• Χειρουργική αφαίρεση,  ακτινοθεραπεία

• Πλευροδεσία και χημειοθεραπεία

• Χημειοθεραπεία


Στάδιο ΙΙ, ΙΙΙ
Θεραπεία ασθενών με προχωρημένο κακόηθες μεσοθηλίωμα μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Χειρουργική αφαίρεση, χημειοθεραπεία με η χωρίς ακτινοθεραπεία

• Χημειοθεραπεία, Χειρουργική αφαίρεση, με η χωρίς ακτινοθεραπεία

• Χειρουργική αφαίρεση,  ακτινοθεραπεία

• Πλευροδεσία και χημειοθεραπεία

• Χημειοθεραπεία


Στάδιο ΙV

•Πλευροδεσία και χημειοθεραπεία

•Χημειοθεραπεία

 

 

 

Προβολή

 

 

 

Info:

Λάμπρος Ζέλλος 
MD MPH American Board of Thoracic Surgery Certified
 
 
Ο Λάμπρος Ζέλλος είναι  χειρουργός θώρακος εκπαιδευμένος στο Harvard. Ασκεί  χειρουργική θώρακος επί σειρά ετών στο  Brigham & Women's Hospital/ Dana Farber Cancer Institute , στο πιο πολυσύχναστο τμήμα χειρουργικής θώρακος, του Harvard Medical School (πάνω από 2800 επεμβάσεις  θώρακα ετησίως) στη βαθμίδα Instructor in Surgery. 
 
Ο κ. Ζέλλος εκτελούσε επεμβάσεις  πνευμόνων και  οισοφάγου καθώς και μεταμοσχεύσεις πνευμόνων. Ειδικεύεται στις μικροεπεμβατικές μεθόδους θωρακοχειρουργικής (VATS video assisted thoracoscopic surgery). Ονομάστηκε το 2007 ένας απο τους κορυφαίους  χειρουργούς θώρακα της Βοστώνης όπως ψηφίστηκε από τους συναδέλφους του.
 
Εργάζεται ως  Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"