Καρκίνος πνεύμονα μη μικροκυτταρικός: περιγραφή, κίνδυνοι, συμπτώματα, διάγνωση, στάδια, θεραπείες

Zellos Lambros
Τελευταία ενημέρωση: Δευ, 05/03/2018 - 15:54

M.D, M.P.H Thoracic Surgeon, Instructor in Surgery Harvard Medical School

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

Γενικές πληροφορίες σχετικά με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα:


Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια ασθένεια στην οποία κακοήθη  (καρκινικά) κύτταρα σχηματίζονται στους ιστούς του πνεύμονα.

Οι πνεύμονες είναι ένα ζευγάρι οργάνων κωνικού σχήματος που βρίσκονται στο θώρακα. Κατά τη διάρκεια της αναπνοής οι πνεύμονες φέρνουν οξυγόνο στο σώμα και απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα. Κάθε πνεύμονας διαιρείται σε τμήματα που ονομάζονται λοβοί. Ο αριστερός πνεύμονας έχει δύο λοβούς. Ο δεξιός πνεύμονας είναι ελαφρώς μεγαλύτερος και έχει τρεις λοβούς. Ο κύριος αεραγωγός ονομάζεται τραχεία και οδηγεί σε δύο αεραγωγούς που ονομάζονται βρόγχοι έναν προς τον δεξιό πνεύμονα και έναν προς τον αριστερό. Οι βρόγχοι μερικές φορές επίσης εμπλέκονται στον καρκίνο του πνεύμονα. Μικροί θύλακες αέρα ονομάζονται κυψελίδες συνθέτουν το εσωτερικό των πνευμόνων. Μια λεπτή μεμβράνη ονομάζεται υπεζωκότας και καλύπτει το εξωτερικό του κάθε πνεύμονα και το εσωτερικό τοίχωμα  της θωρακικής κοιλότητας. Αυτό δημιουργεί ένα σάκο που ονομάζεται υπεζωκοτική κοιλότητα. Η υπεζωκοτική κοιλότητα περιέχει συνήθως μια μικρή ποσότητα υγρού που βοηθάει τους πνεύμονες στην ομαλή μετάβαση στο στήθος, όταν αναπνέετε.
 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι καρκίνου του πνεύμονα:

  • μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα και
  • μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα.

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Κάθε είδος μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα έχει διαφορετικά είδη καρκινικών κυττάρων.

 

Κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες ενός ατόμου για την ανάπτυξη μιας ασθένειας ονομάζεται παράγοντας κινδύνου. Οι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• κάπνισμα τσιγάρων ή πούρα, τώρα ή στο παρελθόν.
• έκθεση σε παθητικό κάπνισμα.
• έκθεση σε ακτινοθεραπεία στο στήθος.
• έκθεση στον αμίαντο, ραδόνιο, χρώμιο, αρσενικό, αιθάλη, ή πίσσα.
• ρύπανση του αέρα.

 

Το κάπνισμα τσιγάρων ή πούρων είναι η πιο κοινή αιτία του καρκίνου του πνεύμονα. Όσο  περισσότερα χρόνια καπνίζει ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Εάν ένα άτομο έχει διακόψει το κάπνισμα, ο κίνδυνος καρκίνου μειώνεται καθώς περνούν τα χρόνια, αλλά  ποτέ δεν μηδενίζεται. Όταν το κάπνισμα συνδυάζεται με άλλους παράγοντες κινδύνου, ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου των πνευμόνων είναι αυξημένος.
 

Μερικές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα δεν προκαλεί συμπτώματα και βρίσκεται κατά τη διάρκεια μιας συνήθους ακτινογραφία θώρακος. Τα συμπτώματα μπορεί να προκληθούν από καρκίνο των πνευμόνων ή από άλλες συνθήκες. Η γνώμη ενός γιατρού θα πρέπει να ζητείται, αν κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα εμφανίζονται:
• Ο βήχας που δεν υποχωρεί.
• Αναπνευστικό πρόβλημα.
• Δυσφορία.
• Συριγμός.
• Λωρίδες του αίματος στα πτύελα.
• Βραχνάδα.
• Απώλεια της όρεξης.
• Ανεξήγητη  απώλεια βάρους.
• Αίσθημα κόπωσης.


Εξετάσεις και διαδικασίες για την ανίχνευση,  διάγνωση, και στάδιο

 

Οι ακόλουθες διαδικασίες και εξετάσεις γίνονται συχνά παράλληλα.

Η καταλληλότητα κάθε εξέτασης  εξαρτάται απο το κλινικό σενάριο και την φυσική κατάσταση του ασθενούς.


Φυσική εξέταση και  ιστορικό.

 

Ακτινογραφία θώρακος.

 

Αξονική τομογραφία (CAT scan): Μια διαδικασία που κάνει μια σειρά λεπτομερών εικόνων των περιοχών μέσα στο σώμα, όπως το στήθος, που λαμβάνονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι εικόνες γίνονται από έναν υπολογιστή που συνδέεται με μία συσκευή ακτίνων Χ. Μια χρωστική ουσία μπορεί να ενίεται σε φλέβα ή με κατάποση για να βοηθήσει τα όργανα ή ιστούς να εμφανίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια.


ΡΕΤ scan (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων): Μια μικρή ποσότητα ραδιενεργού γλυκόζης (ζάχαρη) ενίεται σε φλέβα. Ο σαρωτής ΡΕΤ περιστρέφεται γύρω από το σώμα και να κάνει μια εικόνα για το πού γλυκόζη χρησιμοποιείται στο σώμα. Κακοήθη κύτταρα του όγκου εμφανίζονται φωτεινότερα στην εικόνα, επειδή είναι πιο ενεργά και καταλαμβάνουν περισσότερο γλυκόζη από ό, τι φυσιολογικά κύτταρα.


Κυτταρολογία πτυέλων: Μια διαδικασία κατά την οποία ένας παθολόγος εξετάζει δείγμα πτυέλων κάτω από ένα μικροσκόπιο, για να ελέγξει για καρκινικά κύτταρα.


Βιοψία του όγκου με βελόνα: Η αφαίρεση μέρος ύποπτων ιστών, ή υγρού χρησιμοποιώντας μια βελόνα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επίσης βιοψία βελόνας με υπέρηχους, αξονική τομογραφία, ή άλλη διαδικασία απεικόνισης που χρησιμοποιείται για εντόπιση των ανώμαλων ιστών ή υγρού στον πνεύμονα. Μια μικρή τομή μπορεί να γίνει στο δέρμα, όπου  η βελόνα βιοψίας εισάγεται στο παθολογικό ιστό ή υγρό. Ένα δείγμα αφαιρείται  με τη βελόνα και αποστέλλεται στο εργαστήριο. Ένας παθολογοανατόμος εξετάζει το δείγμα στο μικροσκόπιο για   καρκινικά κύτταρα. Μια ακτινογραφία θώρακος γίνεται μετά τη διαδικασία για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αέρα από τον πνεύμονα.


Βρογχοσκόπηση: Μια διαδικασία εξέτασης στο εσωτερικό της τραχείας και των μεγάλων αεραγωγών στον πνεύμονα για ανωμαλίες. Το βρογχοσκόπιο (ένα λεπτός, φωτιζόμενος σωλήνας) παρεμβάλλεται από τη μύτη ή το στόμα στην τραχεία και πνεύμονες. Δείγματα ιστών μπορούν να ληφθούν για βιοψία.


Μεσοθωρακοσκόπηση: Μια χειρουργική διαδικασία για βιοψία. Μια μικρή τομή γίνεται άνω ή δίπλα στο στέρνο και ένα ενδοσκόπιο (ένας λεπτός, φωτιζόμενος σωλήνας) θα εισαχθεί στο στήθος. Δείγματα Ιστών και λεμφαδένων μπορεί να λαμβάνονται για βιοψία.


Σπινθηρογράφημα Οστών: Η διαδικασία για απεικόνηση μεταστάσεων οστών. Μια πολύ μικρή ποσότητα ραδιενεργού υλικού ενίεται σε φλέβα και ταξιδεύει μέσα από την κυκλοφορία του αίματος. Το ραδιενεργό υλικό που συλλέγεται στα οστά και ανιχνεύεται από έναν σαρωτή.


Επιλογές Θεραπείας ανά μεθοδολογία.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι θεραπείας για ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
Ορισμένες θεραπείες είναι πρότυπο (η θεραπεία που χρησιμοποιείται σήμερα), και μερικές δοκιμάζονται σε κλινικές δοκιμές.

Η καταλληλότητα κάθε θεραπείας εξαρτάται από το στάδιο του καρκίνου και την φυσική κατάσταση του ασθενούς.

Μία, καμία η συνδυασμός από τις ακόλουθες θεραπείες μπορεί να ενδείκνυται.

 

Χειρουργική
 

Σφηνοϊδής εκτομή: Χειρουργική αφαίρεση όγκου και μια μικρή ποσότητα του φυσιολογικού ιστού γύρω από αυτό σε σχήμα τριγώνου.

 

Τμηματική εκτομή: Εκτομή ολόκληρου τμήματος με τον αντίστοιχο βρόγχο.

 

Λοβεκτομή: Χειρουργική αφαίρεση ολόκληρου λοβού.  
 

Πνευμονεκτομή: Χειρουργική αφαίρεση  ολόκληρου πνεύμονος.
 

Sleeve εκτομή: Χειρουργική  αφαίρεση μέρος του βρόγχου με ή χωρίς λοβεκτομή.
 

Οι ενδείξεις και η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από τον τύπο,  το στάδιο του καρκίνου σε θεραπεία και την φυσική κατάσταση του ασθενούς.

 

 

Ακτινοθεραπεία
Ακτινοθεραπεία είναι μια θεραπεία του καρκίνου που χρησιμοποιεί υψηλής ενέργειας ακτίνες Χ ή άλλα είδη ακτινοβολίας να σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα ή να σταματήσει επέκταση. Υπάρχουν δύο είδη ακτινοθεραπείας. Εξωτερική ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί ένα μηχάνημα έξω από το σώμα να στείλει ακτινοβολία προς τον καρκίνο. Εσωτερική ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί μια ραδιενεργή ουσία σε βελόνες, σπόρους, σύρματα, ή καθετήρες που τοποθετούνται απευθείας εντός ή πλησίον του καρκίνου.
 

Οι ενδείξεις και ο τρόπος που δίνεται η θεραπεία με ακτινοβολία εξαρτάται από τον τύπο, το στάδιο του καρκίνου σε θεραπεία και την φυσική κατάσταση του ασθενούς.

 


Χημειοθεραπεία
Η χημειοθεραπεία είναι μια θεραπεία του καρκίνου που χρησιμοποιεί φάρμακα για να σταματήσει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, είτε με τη θανάτωση των κυττάρων ή με την παύση τους από τη διαίρεση. Όταν η χημειοθεραπεία λαμβάνεται από το στόμα ή με ένεση μέσα σε φλέβα ή μυ, εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος και μπορεί να φθάσει τα καρκινικά κύτταρα σε όλο το σώμα (συστηματική χημειοθεραπεία). Όταν η χημειοθεραπεία έχει τοποθετηθεί απευθείας στην σπονδυλική στήλη, ένα όργανο ή σωματική κοιλότητα, όπως είναι η κοιλιά, τα φάρμακα επηρεάζουν κυρίως τα καρκινικά κύτταρα σε αυτές τις περιοχές (περιφερειακή χημειοθεραπεία).

 

Οι ενδείξεις και ο τρόπος χορήγησης της χημειοθεραπείας εξαρτάται από τον τύπο, το στάδιο του καρκίνου σε θεραπεία και την φυσική κατάσταση του ασθενούς.


 

Laser θεραπεία
Θεραπεία με λέιζερ είναι μια θεραπεία του καρκίνου που χρησιμοποιεί μια δέσμη λέιζερ (μια στενή δέσμη του έντονου φωτός) για να σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα.
 

Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT)
Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) είναι μια θεραπεία του καρκίνου που χρησιμοποιεί ένα φάρμακο και ένα ορισμένο είδος φωτός λέιζερ για να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα. Ένα φάρμακο που δεν είναι ενεργό μέχρι να εκτεθεί στο φως ενίεται σε φλέβα. Το φάρμακο συγκεντρώνεται περισσότερο σε καρκινικά κύτταρα από ότι στα φυσιολογικά κύτταρα. Οι Fiberoptic σωλήνες χρησιμοποιούνται στη συνέχεια να παραδώσουν το φως λέιζερ για να τα καρκινικά κύτταρα, όπου το φάρμακο ενεργοποιείται και να σκοτώνει τα κύτταρα. Η φωτοδυναμική θεραπεία προκαλεί μικρή βλάβη σε υγιή ιστό. Χρησιμοποιείται κυρίως για ενδοβρογχικούς όγκους.  
 

Επιλογές Θεραπείας ανά Στάδιο

Στάδιο 0 (καρκίνωμα in situ)
Θεραπεία του σταδίου 0 μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Χειρουργική (σφηνοϊδής ή τμηματική εκτομή).
• Η φωτοδυναμική θεραπεία με χρήση ενός ενδοσκοπίου.
 

Στάδιο Ι μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
Θεραπεία του σταδίου Ι μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Χειρουργική (σφηνοϊδής ή τμηματική εκτομή, ή λοβεκτομή).
• Ακτινοθεραπεία (για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή να επιλέξουν να μην υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση).
• Χειρουργική ακολουθούμενη από χημειοθεραπεία.

Στάδιο ΙΙ μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
Θεραπεία του σταδίου ΙΙ μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Χειρουργική (σφηνοϊδής ή τμηματική εκτομή, λοβεκτομή ή πνευμονεκτομή).
• Ακτινοθεραπεία (για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή επιλέγουν να μην υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση).
• Χειρουργική ακολουθούμενη από χημειοθεραπεία, με ή χωρίς άλλες θεραπείες.

Στάδιο ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
Θεραπεία του σταδίου ΙΙΙΑ μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Χειρουργική με ή χωρίς ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία.
• Ακτινοθεραπεία μόνο.
• Χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με   ακτινοθεραπεία.
• Χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με   ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από χειρουργική επέμβαση.
• Μόνο χημειοθεραπεία.
• Μια κλινική δοκιμή νέων συνδυασμών των θεραπειών.
 

Θεραπεία του σταδίου ΙΙΙΒ μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Ακτινοθεραπεία μόνο.
• Χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με  ακτινοθεραπεία.
• Χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από χειρουργική επέμβαση.
• Μόνο χημειοθεραπεία.
• Μια κλινική δοκιμή νέων συνδυασμών των θεραπειών.
 

Στάδιο IV μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
Θεραπεία του σταδίου ΙΙ μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Προσεκτική αναμονή.
• Ακτινοθεραπεία  η παρηγορητική θεραπεία, για την ανακούφιση του πόνου και άλλων συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
• Χημειοθεραπεία.
• Laser θεραπεία και / ή την εσωτερική ακτινοθεραπεία.
• Μια κλινική δοκιμή   χημειοθεραπείας.

 

Υποτροπίαση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
Ο καρκίνος μπορεί να υποτροπιάσει στον εγκέφαλο, τους πνεύμονες, ή άλλα μέρη του σώματος.
 

Μεταχείριση της υποτροπίασης μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Ακτινοθεραπεία  ή παρηγορητική θεραπεία, για την ανακούφιση του πόνου και άλλων συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
• Μόνο χημειοθεραπεία.
• Χειρουργική (για ορισμένους ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα πολύ μικρό ποσό του καρκίνου που έχει εξαπλωθεί προς τον εγκέφαλο).
• Laser θεραπεία ή εσωτερική ακτινοθεραπεία.
• Ακτινοχειρουργική (για ορισμένους ασθενείς που δεν μπορούν να έχουν πρότυπο χειρουργική επέμβαση).

 

Προβολή

 

 

 

 

 

Info:

Λάμπρος Ζέλλος 
MD MPH American Board of Thoracic Surgery Certified
 
 
Ο Λάμπρος Ζέλλος είναι  χειρουργός θώρακος εκπαιδευμένος στο Harvard. Ασκεί  χειρουργική θώρακος επί σειρά ετών στο  Brigham & Women's Hospital/ Dana Farber Cancer Institute , στο πιο πολυσύχναστο τμήμα χειρουργικής θώρακος, του Harvard Medical School (πάνω από 2800 επεμβάσεις  θώρακα ετησίως) στη βαθμίδα Instructor in Surgery. 
 
Ο κ. Ζέλλος εκτελούσε επεμβάσεις  πνευμόνων και  οισοφάγου καθώς και μεταμοσχεύσεις πνευμόνων. Ειδικεύεται στις μικροεπεμβατικές μεθόδους θωρακοχειρουργικής (VATS video assisted thoracoscopic surgery). Ονομάστηκε το 2007 ένας απο τους κορυφαίους  χειρουργούς θώρακα της Βοστώνης όπως ψηφίστηκε από τους συναδέλφους του.
 
Εργάζεται ως  Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"