Επικίνδυνα απόβλητα

hazardous waste
Τελευταία ενημέρωση: Τρί, 28/02/2017 - 11:14

Περίληψη

Ακόμα κι αν χρησιμοποιηθούν σωστά, πολλές χημικές ουσίες μπορεί να εξακολουθούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

 Όταν πετάξετε αυτές τις ουσίες, γίνονται επικίνδυνα απόβλητα.


Απόβλητα Σκουπιδιών

Μερικά επικίνδυνα απόβλητα προέρχονται από τα προϊόντα στα σπίτια μας. Τα σκουπίδια μας μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοια επικίνδυνα απόβλητα, όπως παλιές μπαταρίες, σπρέι, και διαλυτικά.    Οι κάτοικοι των ΗΠΑ μόνο δημιουργούν 1,6 εκατομμύρια τόνους οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων ετησίως.

Απόβλητα Εργοστασίων

 Ένα άλλο είδος επικίνδυνων αποβλήτων είναι επίσης τα υποπροϊόντα της παραγωγής των εργοστασίων.


Πώς χειριζόμαστε τα απόβλητα

Μπορεί να έχετε τα επικίνδυνα απόβλητα στο υπόγειο ή το γκαράζ σας. Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτά;   Δεν θα πρέπει να τα ρίχνετε μέσα στην αποχέτευση, στην τουαλέτα, ή τα βάζετε στα σκουπίδια.
 
Αντίθετα τα πρέπει να δείτε αν μπορείτε να τα δώσετε για να τα ανακυκλώσουν.  Πολλές κοινότητες έχουν προγράμματα συλλογής επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων. Ελέγξτε για να δείτε εάν υπάρχει μια στην περιοχή σας.

Πηγή:

National Library of Medicine