Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Dimitriadou Ioanna
Τελευταία ενημέρωση: Παρ, 02/02/2018 - 12:39

Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD

Μπορεί ο θεσμός της παράλληλης στήριξης να ενισχυθεί με το Προσωπικό Εκπαιδευτικό Πλάνο (I.E.P. – Individual Education Plan);

της Ιωάννας Δημητριάδου

 

Η παράλληλη στήριξη των μαθητών που την έχουν ανάγκη αποτελεί έναν πολύ σημαντικό πυλώνα, όχι μόνο για την εκπαίδευση των παιδιών αυτών, αλλά για την κοινωνικοποίησή τους.

 

Στόχος της "παράλληλης στήριξης"

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι να εντάξει τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με αυτισμό, με ΔΕΠ-Υ , με κινητικά προβλήματα, με νοητική αναπηρία, στο γενικό σύνολο και να ενισχύσει την αυτονομία τους τόσο σε μαθησιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  Σε καμία περίπτωση, ο θεσμός της παράλληλης στήριξης δεν είναι η φύλαξη των παιδιών.

Πώς λειτουργεί;

Οι μαθητές που χρήζουν παράλληλης στήριξης, πιστοποιούνται από τους δημόσιους φορείς, όπως τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.  Εκεί το εξειδικευμένο προσωπικό, αξιολογεί το δυναμικό του κάθε παιδιού και εγκρίνει την περίοδο που το παιδί θα χρειαστεί παράλληλη στήριξη.  Οι μέρες που θα πηγαίνει ο αρμόδιος της παράλληλης στήριξης θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, να τις γνωρίζει το παιδί, καθώς έρευνες έχουν δείξει πως παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, όταν υπάρχει ρουτίνα και όχι εκπλήξεις.

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης

Ποιος, όμως, αναλαμβάνει να κάνει την παράλληλη στήριξη και με ποιους τρόπους μπορεί να την ενισχύσει;

Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης είναι εκείνος, ο οποίος έχει ως πρωταρχικό στόχο την αυτονομία του παιδιού, έξω και μέσα στην τάξη. Ανάλογα με τις δυσκολίες του παιδιού που αναλαμβάνει, πρέπει να έχει και την αντίστοιχη εξειδίκευση. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ο οποίος έχει εξειδικευτεί στη δυσλεξία και στις μαθησιακές δυσκολίες, να αναλάβει έναν μαθητή με αυτισμό ή το αντίστροφο. Για αυτόν τον λόγο, οι γονείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί στην επιλογή του αρμόδιου της παράλληλης στήριξης, ειδικά αν είναι δική τους επιλογή (αν έχουν κάποιον ιδιωτικά).

Ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου, γονιών και θεραπευτών. Έχει κεντρικό ρόλο, καθώς είναι εκείνος που συλλέγει πληροφορίες τόσο από τους γονείς, όσο και από τους θεραπευτές, έχει άμεση συνεργασία με τη δασκάλα ή τον δάσκαλο της τάξης και με έναν μεθοδικό και οργανωμένο τρόπο καθοδηγεί το παιδί που έχει αναλάβει.

 

Το Προσωπικό Εκπαιδευτικό Πλάνο (I.E.P. – Individual Education Plan)

Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν με τη χρήση του Προσωπικού Εκπαιδευτικού Πλάνου (I.E.P. – Individual Education Plan). Μέσα σε αυτό καταγράφονται το ιστορικό του παιδιού, οι αδυναμίες του, οι δυσκολίες του, οι εκπαιδευτικές του ανάγκες, οι στόχοι και τα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα το Προσωπικό Εκπαιδευτικό Πλάνο περιλαμβάνει:

  • Λήψη του ιστορικού  από τους γονείς από τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης . Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να προσδιορίσουν τις βασικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού, βάση της φύσης και του βαθμού που βρίσκονται οι ανάγκες του.
  • Συλλογή πληροφοριών προηγούμενων ετών  από τη νηπιαγωγό ή από τον δάσκαλο της προηγούμενης τάξης   ανάλογα με την τάξη που βρίσκεται ο μαθητής.   Έτσι, του δίνεται η δυνατότητα να συλλέξει στοιχεία για την εικόνα του παιδιού από τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο το προφίλ του.
  • Στοιχεία προτέρων θεραπειών  εφόσον υπάρχουν θεραπευτές, που ήδη πλαισιώνουν το παιδί, τότε ο εκπαιδευτικός παίρνει από τον καθένα όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του μαθητή, το επίπεδο που βρίσκεται και σε ποιους τομείς θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο. Είναι πολύ σημαντική η μεταξύ τους συνεργασία, καθώς αποτελούν την ομάδα που καθοδηγεί και ενισχύει το παιδί.
  • Ατομική Συνέντευξη  αν το παιδί είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει και από αυτό διάφορες πληροφορίες.
  • Ευθυγράμμιση με τον εκπαιδευτικό της τάξης  κατά την οποία ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης έρχεται σε άμεση συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για να υπάρχει ένα υγιές κλίμα και επιτυχία σε όλη αυτήν την προσπάθεια, ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης συζητάει με τον εκπαιδευτικό της τάξης όλα τα στοιχεία που έχει συλλέξει και έχουν γραφτεί στο Προσωπικό Εκπαιδευτικό Πλάνο του παιδιού. Έτσι, οργανώνεται ένα μελλοντικό πλάνο και θέτονται όλοι εκείνοι οι στόχοι που θα βοηθήσουν το παιδί να έχει μια ομαλή πορεία καθ’ όλη τη σχολική χρονιά. Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης μπορεί να κατευθύνει τον δάσκαλο της τάξης, ώστε κάποιες φορές να διαφοροποιεί τον τρόπο διδασκαλίας του.
  • Προγραμματισμός Ομαδικών Ενημερωτικών Συναντήσεων  ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης οφείλει να ενημερώνει τους θεραπευτές για τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί, ώστε να δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις, εκείνος να βλέπει την αποτελεσματικότητά τους και το παιδί να προχωράει με ασφάλεια. Όλα αυτά καταγράφονται στο Προσωπικό Εκπαιδευτικό Πλάνο του παιδιού, με τις αντίστοιχες ημερομηνίες. Η συνάντηση της ομάδας μπορεί να γίνεται 1 φορά, κάθε δύο μήνες και η συζήτηση να στηρίζεται πάνω στο Προσωπικό Εκπαιδευτικό Πλάνο του παιδιού.
  • Παράλληλη παρουσία του εκπαιδευτικού στην τάξη  αξίζει να σημειωθεί πως ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης δε χρειάζεται συνεχώς να κάθεται δίπλα στο παιδί. Μπορεί σε συνεννόηση με τον δάσκαλο της τάξης, να βοηθάει και άλλα παιδιά που έχουν ορισμένες εκπαιδευτικές ανάγκες στον σχεδιασμό της διδασκαλίας τους. Έτσι, η προσπάθεια φαίνεται στο σύνολο της τάξης και όχι μεμονωμένα στο συγκεκριμένο παιδί. Στο Προσωπικό Εκπαιδευτικό Πλάνο του παιδιού, μπορεί να καταγράφεται η συμπεριφορά του παιδιού, για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη ιδέα.
  • Ενδυνάμωση των δυνατών σημείων του παιδιού   στην αυλή, ο εκπαιδευτικός βοηθάει το παιδί να χειριστεί ορισμένες δύσκολες καταστάσεις, να εντάξει το παιδί μέσα στην ομάδα, ώστε να κάνει την παρέα του και να ενισχύσει τα δυνατά του σημεία. Όλα αυτά, πρέπει να γίνονται με διακριτικό τρόπο και βέβαια, να γράφονται όλα τα στοιχεία στο Προσωπικό Εκπαιδευτικό Πλάνο.

 

Σαφώς, τα παραπάνω αφορούν κυρίως εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, του ιδιωτικού τομέα.    Παρομοίως οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι στέλνονται από το αρμόδιο Υπουργείο, μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν το εργαλείο του Προσωπικού Εκπαιδευτικού Πλάνου, σε συνεννόηση με τους γονείς και τον δάσκαλο της τάξης. 

 

"Μην ξεχνάμε, πως ο στόχος της παρέμβασής της παράλληλης στήριξης  είναι να υποστηρίξει, να οργανώσει, να εντάξει τον μαθητή στο σχολικό πλαίσιο και να τον οδηγήσει στην αυτονομία του, σημαντική για ολόκληρη τη ζωή του."

 

 

Προβολή

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

National Council for Special Education (2006),

“Guidelines on the Individual Education Plan Process”, Stationery Office, Dublin,

Stanberry, K. (2015), “Understanding Individualized Education Programs”, Hunter College

U.S. Department of Education (2000), “A Guide to the Individualized Education Program, Archived Information”, Special Education and Rehabilitative Services

Dam T. (1995), Individual Education Plan (IEP)”, InclusionBC

 

 

 

 

Info

Ευχαριστούμε την ειδική παιδαγωγό Κα Ιωάννα Δημητριάδου ( idimitriadou@yahoo.gr ) διπλωματούχο Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και με μετεκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τη <<Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες>>. Ασχολείται με την αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με δυσλεξία, και μαθησιακές δυσκολίες. Είναι μέλος του International Dyslexia Association , του Orton Gillingham Academy και του Dyscalculia Training Center.

Αρθρογραφεί για θέματα δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών. Έχει γράψει τα eBooks, Γραμματική με μια άλλη Οπτική, απλοποίηση βιβλίων της Ιστορίας του Δημοτικού και του Γυμνασίου, Βασικοί Κανόνες Γραφής και Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής σειρά βιβλίων που αποτελεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία παρέμβασης και απευθύνεται σε ειδικούς, εκπαιδευτικούς και γονείς. Κυκλοφορεί στα upbility.gr/collections