Ποιος ΕΙΝΑΙ ο Ειδικός Παιδαγωγός

Dimitriadou Ioanna
Τελευταία ενημέρωση: Τρί, 05/12/2017 - 14:24

Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD

Η αλήθεια είναι πως πολλά άρθρα έχουν γραφτεί για τον ρόλο του Ειδικού Παιδαγωγού στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, από πολλούς και αξιόλογους συναδέλφους. Σε κάθε άρθρο τονίζεται το πόσο σημαντική είναι η παρουσία του σε σχολεία, σε θεραπευτικά κέντρα, αλλά και ως ιδιώτης σε παιδιά που χρίζουν βοήθεια.

 

Ποιος είναι, λοιπόν, ο Ειδικός Παιδαγωγός;

Ο Ειδικός Παιδαγωγός είναι, πρωτίστως, εκείνος, ο οποίος στη διάρκεια των σπουδών του παίρνει την απόφαση να ασχοληθεί με το κομμάτι της Ειδικής Αγωγής. Αρχικά, μέσα από τις εργασίες που αφορούν θέματα Ειδικής Αγωγής, που καλείται να κάνει χρησιμοποιώντας την κατάλληλη βιβλιογραφία, έπειτα μέσα από την μετεκπαίδευση και με την πρακτική άσκηση, αρχίζει να εξελίσσεται και να αποκτάει εξειδίκευση.  Υπάρχει ο Ειδικός Παιδαγωγός ο οποίος ασχολείται με θέματα Δυσλεξίας και Μαθησιακών Δυσκολιών, με θέματα Αυτισμού, με θέματα Νοητικής Υστέρησης και γενικά με θέματα που αφορούν την Ειδική Αγωγή.

 

Ο Ειδικός Παιδαγωγός, π.χ.) σε θέματα Δυσλεξίας και Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσής του, η οποία δεν έχει ημερομηνία λήξης, ενημερώνεται μέσα από την παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων, από την καθημερινή μελέτη βιβλίωνν και άρθρων, από τα courses τα οποία στηρίζονται σε τρόπους ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών και αντιμετώπισης σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας και από τις ποικίλες μεταπτυχιακές σπουδές, ώστε η στήριξη που θα παρέχει στα παιδιά να είναι ουσιαστική και εποικοδομητική.

 

Ο Ειδικός Παιδαγωγός, με εξειδίκευση στη Δυσλεξία και στις Μαθησιακές Δυσκολίες, γίνεται, ο πλέον αρμόδιος, για να ανιχνεύσει τα μαθησιακά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάζει ένα παιδί, κυρίως στη σχολική ηλικία, μέσα από διάφορα διαγνωστικά εργαλεία τα οποία θα τον καθοδηγήσουν στη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών αντιμετώπισης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού, στην οποία ενδέχεται να λάβει μέρος και ο Ψυχολόγος, ο Λογοθεραπευτής και ο Εργοθεραπευτής, γίνεται ο σχεδιασμός για το ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης, ο οποίος ανά τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να αναδιαμορφωθεί, καθώς οι ανάγκες του παιδιού αλλάζουν. Το ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης στηρίζεται στο μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού και στον τρόπο που μαθαίνει (οπτικά, ακουστικά, κιναισθητικά).

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα τα παραπάνω, η συμβολή του Ειδικού Παιδαγωγού σε θέματα Δυσλεξίας και Μαθησιακών Δυσκολιών, αλλά και γενικά στον χώρο της Ειδικής Αγωγής είναι καθοριστική. Είναι αυτός που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παιδί, στον γονιό και στο σχολείο. Είναι αυτός ο οποίος, αξιολογεί τις μαθησιακές δυνατότητες του παιδιού και παρεμβαίνει με τον σχεδιασμό βιωματικών και διαδραστικών ασκήσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων. Η εξειδίκευσή του είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στον χώρο της Ειδικής Αγωγής.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Hornsby, B. (1997). Overcoming Dyslexia: A straight-forward guide for families and teachers. VERMILION, LONDON

Dobbins, D.A. & de la Mare, T.J. (1993). Efficacy of special educational provision for primary school pupils with serious visual impairment. British Journal of Visual Impairment Vol. 11 (2), 49-54

Orton- Gillingham Academy (2017). A 504 plan for those with Dyslexia is helpful in providing the services to cater to the individual needs of the student.

 

 

 

Info

Ευχαριστούμε την ειδική παιδαγωγό Κα Ιωάννα Δημητριάδου ( idimitriadou@yahoo.gr ) διπλωματούχο Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και με μετεκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τη <<Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες>>. Ασχολείται με την αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με δυσλεξία, και μαθησιακές δυσκολίες. Είναι μέλος του International Dyslexia Association , του Orton Gillingham Academy και του Dyscalculia Training Center.

Αρθρογραφεί για θέματα δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών. Έχει γράψει τα eBooks, Γραμματική με μια άλλη Οπτική, απλοποίηση βιβλίων της Ιστορίας του Δημοτικού και του Γυμνασίου, Βασικοί Κανόνες Γραφής και Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής σειρά βιβλίων που αποτελεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία παρέμβασης και απευθύνεται σε ειδικούς, εκπαιδευτικούς και γονείς. Κυκλοφορεί στα upbility.gr/collections