Ειδικός Παιδαγωγός - Εποπτεία

Dimitriadou Ioanna
Τελευταία ενημέρωση: Κυρ, 01/04/2018 - 19:13

Ειδική Παιδαγωγός σε θέματα Δυσλεξίας και Μαθησιακών Δυσκολιών

 

Πόσο σημαντικό είναι για τον Ειδικό Παιδαγωγό να έχει περάσει τη διαδικασία της εποπτείας;

 

της Ιωάννας Δημητριάδου

 

 

Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού στην ομάδα των επαγγελματιών που ασχολείται με την Ειδική Αγωγή είναι καθοριστικός και αδιαμφισβήτητος. Η εξειδίκευσή του, που οφείλει να έχει, να εξελίσσει και να υπερασπίζει, του εξασφαλίζει μια πολύ σημαντική θέση στον χώρο της Ειδικής Αγωγής. Η διαδικασία της εποπτείας, η οποία μπορεί και να μην έχει ημερομηνία λήξης, αποτελεί για εκείνον ένα σπουδαίο εργαλείο.

 

 

Σύμφωνα με τους Chopra R. , Westland C. (2015), Douglas S. N., Chapin, S. E. Nolan J. F. (2015) και Biggs E. (2011), η εποπτεία αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τον κάθε Ειδικό Παιδαγωγό, ανάλογα με την εξειδίκευσή του.  Μέσα από τη διαδικασία της εποπτείας, εκείνος έχει τη δυνατότητα να εξελίξει τα επαγγελματικά του προσόντα, να εμβαθύνει ουσιαστικά, τις δεξιότητες και τις τεχνικές του τόσο στην αξιολόγηση, όσο και στα προγράμματα παρέμβασης και να εμπλουτίσει τις γνώσεις στο κομμάτι που έχει εξειδικευτεί, για παράδειγμα στη Δυσλεξία και στις Μαθησιακές Δυσκολίες.  Έτσι, διασφαλίζονται τόσο οι ποιοτικές του υπηρεσίες, όσο και η σωστή επαγγελματική του εξέλιξη και κατάρτιση.

 

 

Ο επόπτης, συνήθως, είναι ένα έμπειρος και καταρτισμένος επαγγελματίας, με πλούσια επαγγελματική εμπειρία και ο ίδιος έχει φροντίσει να περάσει από τη διαδικασία της εποπτείας, η οποία στηρίζεται στην εξειδίκευσή του στον χώρο της Ειδικής Αγωγής.

 

Ο χώρος, για παράδειγμα, που αφορά θέματα Δυσλεξίας και Μαθησιακών Δυσκολιών, εξελίσσεται δυναμικά, με καινούριες μεθοδολογίες που ανακύπτουν συνεχώς και για αυτόν τον λόγο ο επόπτης οφείλει να είναι εξειδικευμένος και να ενημερώνεται αδιαλείπτως για αυτές. Έτσι, συμβάλει υπεύθυνα στην κατάρτιση και καθοδήγηση, σε επιστημονικό, πια, επίπεδο, των εποπτευομένων.

 

 

Οι εποπτείες μπορούν να γίνουν σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες (συνήθως, μέχρι 5 άτομα). Έχουν τη δυνατότητα να παρέχονται και εξ αποστάσεως. Μέσα σε εχέμυθο πλαίσιο, συστηματικά και πάντα με συναδελφικότητα, ο επόπτης με τον εποπτευόμενο, συνεργάζονται, συζητούν και μαθαίνουν.

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία:

Ζιούβας, Χ. (2010), Εποπτεία, christosziouvas,gr

Biggs, E. , Blustein, C. and Carter, E. (2011), Supporting and Supervising Paraprofessionals: A framework for strengthening professional relationships between special education teachers and paraprofessionals, Vanderbilt University.

Mirenda, P. (2014), Revisiting the mosaic of supports required for including people with severe intellectual of developmental disabilities in their communities. Augmentative and Alternative Communication 30 (1), 19 -27

Chopra R. & Westland, C. (2015), Effective supervision of paraeducators, Special Education Today, Council for Exceptional Children

Douglas S.N., Chapin S. E. & Nolan, J. F. (2015), Special Education Teachers’ Experiences Supporting and Supervising Paraeducators, Implications for Special and General Education Settings

 

 

 

 

Info

Ευχαριστούμε την ειδική παιδαγωγό Κα Ιωάννα Δημητριάδου ( idimitriadou@yahoo.gr ) διπλωματούχο Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και με μετεκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τη <<Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες>>. Ασχολείται με την αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με δυσλεξία, και μαθησιακές δυσκολίες. Είναι μέλος του International Dyslexia Association , του Orton Gillingham Academy και του Dyscalculia Training Center.

Αρθρογραφεί για θέματα δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών. Έχει γράψει τα eBooks, Γραμματική με μια άλλη Οπτική, απλοποίηση βιβλίων της Ιστορίας του Δημοτικού και του Γυμνασίου, Βασικοί Κανόνες Γραφής και Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής σειρά βιβλίων που αποτελεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία παρέμβασης και απευθύνεται σε ειδικούς, εκπαιδευτικούς και γονείς. Κυκλοφορεί στα upbility.gr/collections