Αμυλοείδωση

amyloidosis
Τελευταία ενημέρωση: Παρ, 03/02/2017 - 14:14

Περίληψη

Η αμυλοείδωση  εμφανίζεται όταν “ανώμαλες”  πρωτεΐνες που ονομάζονται αμυλοειδή εμφανίζονται και  δημιουργούν επικαθήσεις.     Οι επικαθήσεις αυτές μπορούν να συγκεντρωθούν σε σε όργανα όπως τα νεφρά και η καρδιά.  Αυτό μπορεί να προκαλέσει τα όργανα να γίνουν σκληρά και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τον τρόπο που πρέπει.
 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι αμυλοείδωσης:

• Πρωτοβάθμια - με καμία γνωστή αιτία
• Δευτεροβάθμια - που προκαλείται από μια άλλη ασθένεια, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων τύπων καρκίνου
• Οικογενής – περνάει μέσω των γονιδίων


Συμπτώματα

Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλουν, ανάλογα με το ποιά όργανα επηρεάζονται.

Θεραπείες

Η θεραπεία εξαρτάται από το είδος της αμυλοείδωση που έχετε.  Ο στόχος είναι να βελτιωθούν τα συμπτώματα και να περιοριστεί η παραγωγή των πρωτεϊνών.   Εάν μια άλλη νόσος είναι η αιτία, τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Πηγή:

National Library of Medicine