Πετρελαιοκηλίδες

oil spill
Τελευταία ενημέρωση: Τρί, 28/02/2017 - 10:57

Περίληψη

Πετρελαιοκηλίδες συμβαίνουν συχνά λόγω των ατυχημάτων, όταν οι άνθρωποι κάνουν λάθη ή ο εξοπλισμός καταρρέει.   Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν φυσικές καταστροφές ή εσκεμμένες ενέργειες.   Οι πετρελαιοκηλίδες έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.


Επιπτώσεις των Πετρελαιοκηλίδων στην Υγεία

Οι πετρελαιοκηλίδες μπορούν επίσης να επηρεάσουν την υγεία του ανθρώπου. Αυτές οι επιδράσεις μπορεί να εξαρτώνται από το είδος του πετρελαίου που χύθηκε και τον τόπο (στην ξηρά, σε ένα ποτάμι ή στον ωκεανό).
  
Άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν το είδος της έκθεσης και για πόσο η έκθεση ήταν εκεί.  Οι άνθρωποι που καθαρίζουν την διαρροή διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.  Τα προβλήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ερεθισμό του δέρματος και των ματιών, προβλήματα νευρολογικά, αναπνευστικά, και άγχος. 
 
Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες διαθέσιμες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων.

Πηγή:

National Library of Medicine