Εναλλακτική Ιατρική - Συμπληρωματική και Ολιστική

Alternative Medicine
Τελευταία ενημέρωση: Τετ, 01/02/2017 - 13:38

Περίληψη

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ιατρικές θεραπείες που δεν είναι μέρος της επίσημης (mainstream) Ιατρικής.  
 

Αν χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο φροντίδας, μπορεί να την ξέρετε σαν  συμπληρωματική, ολοκληρωμένη ή εναλλακτική ιατρική.

 

Ενναλακτικές μέθοδοι Ιατρικής

Η συμπληρωματική ιατρική χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την επικρατούσα ιατρική.  Ένα παράδειγμα είναι η χρησιμοποίηση του βελονισμού για να βοηθηθείτε στις παρενέργειες της θεραπείας του καρκίνου.  Όταν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι εγκαταστάσεις τους προσφέρουν δύο τύπους φροντίδας, αυτό ονομάζεται ολιστική ιατρική.   Γενικά η εναλλακτική ιατρική χρησιμοποιείται αντί της επικρατούσας ιατρικής.

Ενναλακτική Ιατρική και Ασφάλεια

Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι οι μη επίσημοι επαγγελματίες μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικοί.  Επίσης, οι ερευνητές δεν γνωρίζουν πόσο ασφαλείς πολλές από αυτές τις θεραπείες είναι ή πόσο καλά λειτουργούν. Μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστεί η ασφάλεια και η χρησιμότητα πολλών από αυτές τις πρακτικές.

Μέτρα πρόληψης για Εναλλακτική Ιατρική

Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την υγεία από τις ενναλακτικές, και όχι mainstream θεραπειες ακολουθήστε τα εξής:
 

• Συζητήστε με το γιατρό σας. Μπορεί  να έχουν παρενέργειες ή να αλληλοεπιδράσουν με άλλα φάρμακα.

• Μάθετε τι λένε οι έρευνες για αυτές τις πρακτικές.

• Επιλέξτε προσεκτικά τους επαγγελματίες αυτούς.

• Ενημερώστε τους γιατρούς σας σχετικά με όλα τα διαφορετικά είδη των θεραπειών που χρησιμοποιείτε.

Πηγή:

National Library of Medicine