Ψυχική υγεία

mental health
Τελευταία ενημέρωση: Τρί, 28/02/2017 - 10:30

Περίληψη

Η Ψυχική υγεία περιλαμβάνει τη συναισθηματική μας, ψυχολογική και κοινωνική ευημερία.
Αυτό επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε όπως αντιμετωπίζουμε την ζωή.   Βοηθά επίσης και καθορίζει πώς χειριζόμαστε το άγχος, πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους, και πώς κάνουμε τις επιλογές μας.  Η ψυχική υγεία είναι σημαντική σε κάθε στάδιο της ζωής μας, από την παιδική ηλικία και την εφηβεία έως την ενήλικη ζωή.

Κίνδυνοι

Οι ψυχικές ασθένειες είναι σοβαρές διαταραχές που μπορούν να επηρεάσουν τη σκέψη μας, τη διάθεση και τη συμπεριφορά. 

Αιτίες

Υπάρχουν πολλές αιτίες των ψυχικών διαταραχών μεταξύ των οποίων τα γονίδιά σας και το οικογενειακό ιστορικό μπορεί να διαδραματίσουν έναν ρόλο.     Οι εμπειρίες της ζωής σας, όπως το άγχος ή ένα ιστορικό καταχρήσεων, μπορεί επίσης να έχουν σημασία.   Βιολογικοί παράγοντες μπορούν επίσης να είναι μέρος της αιτίας.

Αντιμετώπιση

Οι ψυχικές διαταραχές είναι κοινές, αλλά θεραπείες είναι διαθέσιμες.

Πηγή:

National Library of Medicine